برگزاری آزمون جامع شماره 2

آزمون جامع دوم با هدف تثبیت مباحث درسی ترم اول در روز 7 بهمن ماه برگزار شد .

امید است دانش آموزان بتوانند اشكالات خود را پيدا کرده و بعد از برطرف کردن آنها با استفاده از تجربيات و جمع بندي كامل اطلاعات، خود را برای آزمون های بعدی آماده کند.

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ