اردوی تفریحی جاجرود

•    شورای تربیتی -آموزشی دبیرستان پس از امتحانات نوبت اول اقدام به برگزاری اردوی تربیتی تفریحی نموده است .
•    این اردو در روزهای سه شنبه 2 اسفند و چهارشنبه 3 اسفند
•    هدف از این اردو :
•    ایجاد آموزش فنون مهارت های مختلف در اردو.
•    ایجاد یک خاطره خوش و به یاد ماندنی
•    تخلیه انرژی مازاد دانش آموزان در محیط کنترل شده اردو و ایجاد تعامل سازنده
•    تقویت حس تعاون و همکاری از طریق سپردن کار و مسئولیت‌ها
•    کسب تجربه و مهارت‌های زندگی دسته جمعی.
•     تمرین زندگی مستقل از خانواده.

 

 

 

 


چاپ