ارائه کارنامه میان ترم نوبت اول

کارنامه میان ترم نوبت اول دانش آموزان به صورت حضوری ارائه شد. این کار با هدف ایجاد ارتباط بیشتر جهت اطلاع بهتر والدین عزیز همراه با تحلیل مشاور محترم دبیرستان انجام شد.

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ