سالن اجتماعات

به منظور برگزاری مراسمات و جلسات هم‌اندیشی و مشاوره و ... با دانش‌آموزان و والدین محترم فضای مجزایی به عنوان سالن اجتماعات مجتمع تجهیز و آماده شده است. برنامه‌های آموزش خانواده و انجمن اولیاء نیز در این سالن انجام می‌گردد.

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ