حیاط و سالن ورزش

با توجه به اینکه دانش‌آموزان عزیز در سنینی هستند که سلامت ساختار جسمی آنها می‌بایست هم برای خانواده و هم برای مدارس مهم تلقی شود بنابراین مجتمع قیاس با بهره‌گیری از زمین چمن مصنوعی حیاط مدرسه با وسعت مناسب و کافی و هم‌چنین در اختیار گرفتن سالنهای ورزشی به ارائه تخصصی رشته‌های ورزشی (تحت نظر مربیان حرفه‌ای ورزشی و مدال آوران مسابقات مختلف) مشغول می‌باشد. موفقیت‌های ورزشی دانش‌آموزان مجموعه نیز در کنار دستاوردهای علمی و پژوهشی و پرورشی به افتخارات مجموعه افزوده است.

 

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ