برگزاری جلسه مشاوره خانواده آنلاین با موضوع فرزند پروری

جلسه مشاوره آنلاین با سخنرانی سرکار خانم دکتر سلیقه دار برگزار شد.در این جلسه در ارتباط با همدلی و آرامش عاطفی در مدرسه و خانواده، ضرورت ها در زندگی امروز، خانواده بسامان و گفتگوی سازنده راهکارهایی برای ایجاد ارتباط بهتر ارائه شد.

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ