کسب مقام اول مسابقات پژوهشی مکاسیستم

افتخاری دیگر بر افتخارات قیاس

افتخار آفريني دانش آموزان دبيرستان قياس و کسب مقام اول مسابقات پژوهشی مکاسیستم در مسابقات دانشگاه تهران

توسط دانش اموزان پایه دهم،سارا هادی زاده، روژان ادرکنی، عسل مزینانی ، فاطمه احدزاده  را به مجتمع بزرگ قیاس تبریک عرض مینماییم.

hs2 mecasystem 97


چاپ