کسب مقام اول مسابقات پژوهشی کمیکار(ماشينهای شيميايی)

افتخاری دیگر بر افتخارات قیاس

افتخار آفريني دانش آموزان قياس و کسب مقام اول مسابقات پژوهشی کمیکار(ماشينهاي شيميايي) در مسابقات دانشگاه تهران

توسط دانش اموزان الهه محمدخانی، مهرناز مسلمی، اتنا زجاجی، ملیکا انصاری مقدم  را به مجتمع بزرگ قیاس تبریک عرض مینماییم.

 

hs2 chemikar 97


چاپ