کسب 39 رتبه ی زیر1000 در کنکور سراسری

کسب 39 رتبه ی زیر1000 در کنکور سراسری  توسط افتخار آفرينان مجتمع آموزشی قياس 

konkor1400 zire1000


چاپ