افتخاری دیگر در مجموعه قیاس در رشته عکاسی و طراحی

کسب رتبه اول منطقه، در رشته عکاسی توسط سرکار خانم سارا حسینی مقدم دانش‌آموز پایه دهم دبیرستان دوره دوم قیاس.

همچنین افتخارآفرینی سرکار خانم آیدا نوری دانش‌آموز پایه دهم بعنوان اثر تقدیرشده رشته طراحی در منطقه.

به وجود دانش‌آموزان کوشا و بااستعدادمان افتخار میکنیم.

موفقیت شما عزیزان در مجموعه قیاس آرزوی قلبی ماست...

تبریک به جامعه بزرگ قیاس


چاپ