کسب مقام سوم استان در مسابقه شنا


کسب مقام سوم استان در مسابقه شنا، را به دانش آموز عزیز ملانی آقانیانس و خانواده محترم ایشان تبریک عرض می کنیم.

با آرزوی موفقیت های روزافزون  

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ