كسب مقام اول محموله فضايی در مسابقات هوافضا


كسب مقام اول محموله فضايی در مسابقات هوافضای پژوهشسرای منطقه ٦ را به دانش آموزان صبا امينی، رومينا احسانی و نگین صبح طلب و خانواده محترم ایشان تبریک عرض می کنیم.

با آرزوی موفقیتهای روزافزون

  

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ