راه یابی دانش آموزان قیاس به دورهٔ دوم مسابقات ابن سینا


کسب راه یابی دانش آموز (زهرا جعفریان) به دورهٔ دوم مسابقات ابن سینا، گرایش طراحی صنعتی را تبریک عرض می کنیم.
با آرزوی موفقیت های روزافزون

 

mosabeghe ebnesina 95

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ