کتابخانه

مجتع قیاس جهت افزایش میزان مطالعه آزاد دانش آموزان، فضایی مناسب و  آرام را در داخل مجموعه فراهم آورده تا دانش آموزان با مجموعه ای از کتب در زمینه های مختلف علمی ، پژوهشی ، ادبی ، هنری و ... زمانی را صرف دانش افزایی خود نمایند.

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ