سالن غذاخوری

مجتمع قیاس با اختصاص فضای مناسب، بهداشتی و وسیع اقدام به تأسیس آشپزخانه‌ای مجهز به همراه سالن غذاخوری دانش‌آموزان نموده است. آشپزخانۀ مجتمع مطابق برنامۀ غذایی متنوعی هر روز ناهار در خدمت دبیران، پرسنل مجتمع و دانش‌آموزان عزیز می‌باشد.

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ