کسب 9 رتبه ی زیر1000 در کنکور سراسری 98 (ازبین 50 دانش آموز)

کسب 9 رتبه ی زیر1000 در کنکور سراسری 1398 توسط افتخار آفرينان مجتمع آموزشی قياس 

konkor1400 zire1000

konkor1400 zire1000

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ