موفقیت بی نظیر دانش آموزان دبیرستان قیاس در کنکور سراسری

موفقیت بی نظیر و کسب رتبه های دو رقمی و سه رقمی کنکور سراسری توسط دانش آموزان دبیرستان پرافتخار قیاس

konkor qias 970925

 

 


چاپ