کسب رتبه های دورقمی و سه رقمی دانش آموزان قیاس در کنکور96

كسـب رتــبه های 37 ، 121، 461، 621، 664 ،854، 900 و950 در كنـــــكور ســـراســـری سال 96  را به خانواده بزرگ و موفق قيــــــــــــاس تبريك عرض می نماييم.

movafaghiat konkor 96

 

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ